Algemeen

Bekijk ook de andere pagina’s met praktische informatie via de knop in het menu.

DTF – Verwijzing

U kan bij ons terecht met een verwijzing (van huisarts of specialist) en op eigen initiatief. Als u besluit rechtstreeks naar een van onze fysiotherapeuten te gaan, dan zal deze eerst een screening uitvoeren: hij/zij stelt vast of u met uw gezondheidsklacht aan het juiste adres bent bij de fysiotherapeut. Zo niet, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan zal hij/zij samen met u een behandelplan opstellen.

Verloop behandeling

De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek waarin we een beeld proberen te krijgen van uw klacht en bewegend functioneren, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt samen met u een behandelplan opgesteld en krijgt u adviezen en oefeningen.

Wij gaan samen met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en de factoren die uw klachten beïnvloeden en/of onderhouden. Deze werkwijze is gebaseerd op het inzicht dat het menselijk functioneren niet alleen beïnvloed wordt door biomedische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren. Samen stellen we een behandelplan op om de voor u belangrijke problemen aan te pakken.

Bij de eerste afspraak neemt u best uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs, ev. verwijzing en een grote handdoek mee.

Therapeut naar keuze

Bij aanvang en tijdens de behandeling bent u vrij in het kiezen van een fysiotherapeut. Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame therapeuten zich bekwaamd in een deelgebied van de fysiotherapie; afgaand op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat hij/zij u de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde therapeut, gelieve dit kenbaar te maken.

Afmelden

Wij verzoeken u een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Belt u niet tijdig af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

In geval van ziekte zal de behandeling ook niet in rekening worden gebracht, mits u voor 9.00 uur afbelt.

Afwezigheid fysiotherapeut

Als een fysiotherapeut onverwacht niet aanwezig kan zijn wordt u telefonisch verwittigd en wordt een nieuwe afspraak geregeld. Bij geplande afwezigheid (bv. vakantie, opleiding) wordt voor waarneming gezorgd.

Uw gegevens

Als patiënt heeft u altijd inzage in uw dossier. U bent de enige die het dossier kan inkijken. De fysiotherapeut heeft geheimhoudingsplicht; enkel in een verslag aan de verwijzend arts, of met uw toestemming, worden mededelingen over uw behandeling gedaan. We zullen alleen gegevens verstrekken indien we in het bezit zijn van een schriftelijke, door u getekende en gedateerde verklaring waarin u toestemming geeft om gegevens aan derden te verstrekken.

Klachten

Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht, dan gaan wij ervan uit dat u ons hierover aanspreekt. Wij streven ernaar om in goede samenwerking met u tot een oplossing te komen.

Als de klacht niet bespreekbaar is met uw eigen fysiotherapeut, dan zijn de andere therapeuten bereid te bemiddelen.

Heeft dat ook geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kan u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF, postbus 248, 3800 AE Amersfoort – tel. 033-4672900.