Chronisch Zorgnet – Longaandoeningen

Bekijk ook onze andere diensten via de knop ‘Wat doen wij?’ in het menu!

Chronisch ZorgNet is een landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen. In onze praktijk is Shirley Baur aangesloten bij het netwerk voor de behandeling van patiënten met COPD. 

COPD
COPD is een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Fysiotherapie bij COPD
De behandeling bestaat uit oefentherapie om fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie te verbeteren of optimaliseren. 

Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen.

Blijf in beweging!

Beweeg voldoende (minimaal 30 minuten of 5000 stappen per dag!) ondanks kortademigheid of vermoeidheid.

Lukt dit niet?  Shirley helpt je graag!

Zij gaat samen met u op zoek naar wat het moeilijk maakt om te bewegen.  Als dat duidelijk is kan er een plan opgesteld worden dat bij u past. 

Door haar uitgebreide kennis over de ziekte kan ze ook een luisterend oor bieden voor andere gevolgen van de ziekte en mogelijke oplossingen met u bespreken.

 

Bronnen: longfonds.nl – KNGF richtlijn COPD – chronischzorgnet.nl